SPSiran

بخشی از اساسنامه انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

الف)کلیات و اهداف:

ماده۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی، انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران که از پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده۲: انجمن موسسه­ای غیر انتفاعی است و در زمینه­های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده۳: مرکز انجمن در شهر تهران می­باشد و شعب آن پس از موفقیت کمیسیون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره : هیئت مدیره می­تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

ب) وظایف و فعالیت­ها:

ماده۵: به منظور نیل به هدف­های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­المللی با محققان و متخصصانی که به گونه­ای با علم سیاست و جامعه شناسی سر و کار دارند.

۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی،  علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵-برگزاری گردهمایی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن