SPSiran

اعضای هیات مدیره دوره سوم:

دکتر محمدباقر خرمشاد (رئیس انجمن)

دکتر غلامرضا خواجه سروی (نایب رئیس)

دکتر محمد رحیم عیوضی

دکتر جلال درخشه

دکتر فرزاد جهان بین

دکتر اکبر اشرفی(خزانه دار)

دکتر جلیل دارا

اعضای علی البدل

دکتر رشید جعفر پور

دکتر حدیث اقبال

بازرسین

دکتر لیلا رحمتی پور (اصلی)

دکتر حسن یعقوب نیا (علی البدل)

دبیر

حسین انصاری فرد

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن