SPSiran


انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران توسط شماری از استادان، اندیشمندان و دغدغه ­مندان حوزه علوم اجتماعی، با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای جایگاه علم جامعه شناسی در ایران به ویژه با گرایش جامعه شناسی سیاسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در این حوزه از ۱۳۸۸ بنیان گذاشته و کوشش­های گوناگون علمی، پژوهشی و اجرایی را در این حوزه انجام داده­ است.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن