SPSiran

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران نشست تخصصی “نظریه های دولت و دولت جمهوری اسلامی” در روز شنبه ۲۳ آذرماه ۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار می کند.

مدیر On دسامبر - 11 - 2019

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن