SPSiran

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با همکاری موسسه ابرار معاصر و پژوهشکده حج و زیارت برگزار می کنند.

نشست تخصصی آینده سیاسی-اجتماعی عراق و تاثیر آن بر زیارت عتبات عالیات

زمان چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۸ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

مکان: موسسه ابرار معاصر تهران

مدیر On فوریه - 2 - 2020

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن