SPSiran

موسسه ابرارمعاصرتهران با مشارکت انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و پژوهشکده حج و زیارت برگزار کردند:

نشست: حج، اربعین و ظرفیت های تمدن سازی

در این نشست آیت الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر علیرضا صدرا رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر محمد باقر خرمشاد دبیر شورای روابط خارجی و دیگر کارشناسان برجسته این حوزه حضور داشتند.

دکتر علیرضا صدرا با اشاره به جنبه های مختلف حج و زیارت اربعین و کارآمدی آن در جهت تمدن سازی گفت: ایران پیشتاز و پرچمدار حج و اربعین است و مشارکت گسترده در چنین مراسم هایی قدرت نمایی نرم است.

دکتر محمد باقر خرمشاد، رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران نیز گفت: ما باید بدانیم که چه نسبتی میان راهپیمایی اربعین و تمدن نوین اسلامی وجود دارد؟ مساله دیگر جایابی تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی داریم تمدن در آینده است و بر اساس چیزی که از روایات فهم می کنیم، اسم آن را “تمدن مهدوی” می گذاریم.

آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان نیز گفت: تمدن به معنای مدنیت ورزی است و مدنیت به معنای بازسازی و بازآفرینی اجتماع است.

مدیر On فوریه - 4 - 2020

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن