SPSiran

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

مدرسه روش تحقیق انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

سرفصل های این دوره:

✔️آشنایی با روش های کمی و کیفی در پژوهش
✔️یادگیری روش استفاده از نرم افزار کاربردی MAXQDA در تحلیل کیفی
✔️یادگیری کدگذاری با نرم افزار MAXQDA

مدرس:
دکتر عزیز شمسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تعداد جلسات:
۵ جلسه ۲ ساعته

شروع دوره:
پنج شنبه ۱۴ اسفند

هزینه:
۱۲۰ هزار تومان

این دوره به صورت مجازی و در گروه تلگرام برگزار می شود.
آموزش با استفاده از فایل های ویدئویی و صوتی به همراه گروه پرسش و پاسخ است.

با ارائه مدرک معتبر از انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

برای نام نویسی، نام و نام خانوادگی و فیش واریزی خود (به شماره حساب موجود در پوستر) را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید.
@spsiran

@spsiran_ir

مدیر On فوریه - 22 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن