SPSiran

 آشنایی با رشته جامعه شناسی سیاست و روابط عمومی سیاسی در دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه

دانشکده جامعه شناسی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد. در این دانشکده، سه رشته و گروه اصلی وجود دارد که عبارت اند ازگروه نظریه و تاریخ جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی کاربردی و گروه جامعه شناسی سیاسی و فن آوری های اجتماعی.

این دانشکده از متخصصان و اعضای انجمن های جامعه شناسی ملی و بین المللی با مهارت بالا استفاده می کند. رشته های دانشکده در مقطع لیسانس شامل جامعه شناسی بازاریابی و جامعه شناسی سیاست و روابط عمومی و برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری شامل مشاوره سیاسی و مشاوره مدیریت و فن آوری های اجتماعی می باشد.

یک مدرسه آکادمیک مستقل به نام”جامعه شناسی زندگی” نیز در دانشکده ایجاد شده است که سنت تداوم استفاده از نسل های دانشگاهی را با انجام تحقیقات و انتشارات دانشگاهی حفظ می کند. دانشکده از برگزاری برنامه ها و سمینارهای آکادمیک و آموزشی مداوم و کنفرانس های بین المللی و ملی پشتیبانی می کند و دانشجویان به طور فعال در انجام تحقیقات مشارکت می کنند. آن ها در کنفرانس ها و میزهای گرد ها به طور منظم شرکت می کنند، تحقیقات خود را منتشر می کنند، مسابقات خلاقانه ترتیب می دهند و در سازمان های مختلف کارآموزی می کنند.

رشته جامعه شناسی سیاست و روابط عمومی سیاسی در مقطع کارشناسی در دانشکده جامعه شناسی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه به زبان روسی آموزش داده می شود. اهمیت این رشته ی آموزشی، به افزایش نقش حوزه سیاسی جامعه در زمینه پیش بینی و طراحی اجتماعی، افزایش عدم اطمینان در فعالیت های سیاسی و خطرهای واقعیت های اجتماعی و همچنین نیاز به تجزیه و تحلیل عملیاتی مربوط به افکار عمومی در حوزه سیاسی و اداره عمومی برمی گردد. این برنامه بر روندهای سیاسی، تحول نهادهای سیاسی و رفتار سیاسی افراد و گروه های اجتماعی، آموزش متخصصان در زمینه تجزیه و تحلیل روابط سیاسی و رفتار سیاسی متمرکز است.

زمینه های شغلی که برای این رشته خاص می توان در نظر گرفت، شامل انجام کارهای تحلیلی برای سازمان ها در صنایع مختلف، ارگان های ایالتی و شهرداری ها، سازمان های دانشگاهی، مراکز تحقیقات جامعه شناسی و سازمان های آموزشی است. فارغ التحصیلان می توانند در سایر زمینه ها نیز فعالیت های تخصصی انجام دهند؛ مشروط بر اینکه سطح تحصیلات و شایستگی های کسب شده آن ها شرایط لازم را فراهم کرده باشد.

درس‌های اصلی این رشته شامل جامعه شناسی سیاسی، فن آوری های سیاسی، جامعه شناسی دولت ایالتی و شهرداری، جامعه شناسی تبلیغات سیاسی، جامعه شناسی تعارضات، اینترنت به عنوان فضایی برای ارتباط سیاسی، جامعه شناسی احزاب و جنبش های سیاسی، جامعه شناسی رسانه و تحلیل رسانه ها است.

مدیر On مارس - 11 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن