SPSiran

گزارش وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری با سخنرانی دکتر رشید جعفرپور

وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ تا ۱۵ توسط انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار شد. سخنرانان این برنامه آقای دکتر رشید جعفرپور، مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و آقای دکتر جواد علی پور، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز و عضو انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران بودند.

 در این بخش خلاصه و نکاتی از سخنرانی آقای دکتر رشید جعفرپور آورده شده است. ایشان ابتدا به مباحث نظری درباره ی فرهنگ سیاسی در انتخابات شوراها پرداختند و به طور کاربردی تر، میزان مشارکت مردم در شوراها را بررسی کردند. یادداشت زیر، نکاتی از سخنان ایشان است:

انتخابات شورای شهر و روستا دارای مولفه هایی است که شامل: تخصصی بودن در مسائل شهری و روستایی، ترکیب قومیت و زبان های مختلف، گسترده بودن مشارکت از دورترین روستاها و شهرها، ملموس بودن نتیجه ی مشارکت به واسطه ی رابطه نزدیک مردم با افراد منتخب، تنوع در انتخاب شوندگان، بومی بودن انتخابات، بالا رفتن تحرک سیاسی و اجتماعی جامعه و تعیین کنندگی وضعیت سیاستگذاری شهرها و روستاهای کشور می شود.

مشارکت در انتخابات پیش رو به دلایلی چون عملکرد نامناسب برخی از شوراهای کلان شهرها، وضعیت کرونایی کشور و ترس مردم از حضور در فضای انتخابات، وضعیت اقتصادی ناامید کننده ی کشور، عملکرد نامناسب در زمینه خدمات شورای شهری و نیز سیاسی کردن فضای انتخابات شوراها کم تر خواهد شد.

راهکارهایی همچون شفافیت در برخورد با افراد متخلف شورای شهر، مدیریت مناسب و تقویت فضای مجازی برای افزایش مشارکت در دوران کرونا، تقویت امید به آینده، تخصصی تر کردن انتخابات شورای شهر و روستا و دوری از سیاسی کردن این شوراها، تقویت زمینه های مشارکت حداکثری مردم، ایجاد زمینه برای حضور افراد مناسب و استفاده از دانش متخصصان حوزه های شهری و روستایی پیشنهاد می شود.

مدیر On مارس - 16 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن