SPSiran

نکاتی برای استفاده بهتر از وبینارها و کارگاه‌های مجازی

•میزان موفقیت شما در شرکت در وبینار، به میزان مشارکت و کیفیت حضور شما وابسته است. توجه به این نکات، می توانند به افزایش کیفیت یادگیری شما در برنامه های علمی بیفزاید:

با توجه به زیاد بودن تعداد وبینارها، روز، زمان و لینک آن را در دفترچه برنامه ریزی خود یادداشت کنید و اگر نیاز به ثبت نام است، حتما از قبل ثبت نام کنید.

•دفتر یا سررسیدی را به یادداشت برداری از مباحث و نکات هر وبینار اختصاص دهید که اگر برنامه ضبط نشد به مرور زمان مطالب را فراموش نکنید.

•تلاش کنید در طول برنامه فعال باشید؛ سوالات و نظرات خود را در قسمت کامنت بنویسید یا در زمان مقرر آیکون دست را بزنید تا شما هم مشارکت کنید.

• از مطرح کردن پرسش های نامتعارف خودداری کنید. پرسیدن پرسش‌هایی که تنها دغدغه شخصی شما هستند، پرسش‌هایی که ممکن است به سخنران احساس بدی را منتقل کند یا وی را شرمسار کند، یا پرسش‌هایی که ممکن است پاسخ‌های طولانی داشته باشد، مناسب نیستند و نظم برنامه را از میان می‌برند.

•مکان ساکتی را برای گوش دادن به برنامه خود فراهم کنید و در طول جلسه نیز میکروفون خود را خاموش نگه دارید.

موفق باشید

مدیر On مارس - 22 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن