SPSiran

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA
مدرسه روش تحقیق انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

💻 در این کارگاه، کار با نرم افزار Maxqda 220 با جزئیات کامل آموزش داده خواهد شد.

🔹مدرس: دکتر عزیز شمسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

🔹شروع دوره: شنبه ۲۱ فروردین

🔹هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

🔹این دوره به صورت مجازی و در گروه تلگرام برگزار می شود.
🔹آموزش با استفاده از فایل های ویدئویی و صوتی به همراه گروه پرسش و پاسخ است.

🔸با ارائه مدرک معتبر از انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

🔸برای نام نویسی، نام و نام خانوادگی خود را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید.
spsiran@

مدیر On مارس - 31 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن