SPSiran

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA
مدرسه روش تحقیق انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

💻 در این کارگاه، کار با نرم افزار Maxqda 220 با جزئیات کامل آموزش داده خواهد شد.

🔹مدرس: دکتر عزیز شمسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

🔹شروع دوره: شنبه ۲۱ فروردین

🔹هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

🔹این دوره به صورت مجازی و در گروه تلگرام برگزار می شود.
🔹آموزش با استفاده از فایل های ویدئویی و صوتی به همراه گروه پرسش و پاسخ است.

🔸با ارائه مدرک معتبر از انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

🔸برای نام نویسی، نام و نام خانوادگی خود را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید.
spsiran@

مدیر On مارس - 31 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کتاب آموزش

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA در این کتاب که توسط انتشارات ...

همایش ملی م

همایش ملی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی ایران و ...

همایش ملی چ

همایش ملی چشم انداز علوم نوین اسلامی ایرانی، سیاست و ...

کتاب جهانی

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی ریچارد بی دی و جوزف ...

کارگاه آمو

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار ...

همکاران انجمن