SPSiran

فراخوان یادداشت

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران در نظر دارد در قالب فراخوان، به بررسی موضوعات مرتبط با جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه پژوهشگران و دانشجویان بپردازد.
✔️یادداشت های ارسالی باید در قالب فایل ورد و بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باشند.
✔️یادداشت‌های خود را به آدرس تلگرام spsiran@ ارسال فرمایید تا پس از داوری و تایید در وب سایت انجمن منتشر شوند.

spsiran@

مدیر On آوریل - 13 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن