SPSiran

نکاتی برای استفاده بهتر از وبینارها و کارگاه‌های مجازی •میزان موفقیت شما در شرکت در وبینار، به میزان مشارکت و کیفیت حضور شما وابسته است. توجه به این نکات، می توانند به افزایش کیفیت یادگیری شما در برنامه های علمی بیفزاید: با توجه به زیاد بودن تعداد وبینارها، روز، زمان و لینک آن را در دفترچه برنامه ریزی خود یادداشت کنید و اگر نیاز به ثبت نام است، حتما از قبل ثبت نام کنید. •دفتر یا سررسیدی را به یادداشت […]

ارسال شده توسط مدیر در مارس - 22 - 2021 دیدگاه‌ها برای نکاتی برای استفاده بهتر از وبینارها و کارگاه‌های مجازی بسته هستند خواندن مطلب کامل
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن