SPSiran

بخشی از اساسنامه انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

الف)کلیات و اهداف:

ماده۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی، انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران که از پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده۲: انجمن موسسه­ای غیر انتفاعی است و در زمینه­های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده۳: مرکز انجمن در شهر تهران می­باشد و شعب آن پس از موفقیت کمیسیون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره : هیئت مدیره می­تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

ب) وظایف و فعالیت­ها:

ماده۵: به منظور نیل به هدف­های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­المللی با محققان و متخصصانی که به گونه­ای با علم سیاست و جامعه شناسی سر و کار دارند.

۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی،  علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵-برگزاری گردهمایی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن