SPSiran

بخشی از اساسنامه انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

الف)کلیات و اهداف:

ماده۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ارتقای علمی جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی، انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران که از پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده۲: انجمن موسسه­ای غیر انتفاعی است و در زمینه­های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده۳: مرکز انجمن در شهر تهران می­باشد و شعب آن پس از موفقیت کمیسیون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره : هیئت مدیره می­تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

ب) وظایف و فعالیت­ها:

ماده۵: به منظور نیل به هدف­های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­المللی با محققان و متخصصانی که به گونه­ای با علم سیاست و جامعه شناسی سر و کار دارند.

۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی،  علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵-برگزاری گردهمایی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن