SPSiran

دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران روز پنجشنبه در همایش بین المللی چهار دهه رهبری انقلاب اسلامی ایران در قشم افزود: روشنفکران آن زمان عملکرد انقلاب های کمونیستی- لنینیستی و نیز مائوئیستی را مورد مطالعه قرار داده و نظرات علمی خود را بر آن اساس ارائه کرده بودند.
وی ادامه داد: آنان نمی توانستند درک کنند امام خمینی(ره) که در پاریس فقط برای نماز خواندن در جامعه ظاهر می شد، رهبر یک انقلاب باشد.
خرمشاد اظهار داشت: دانشمندان علوم انسانی به ۱۱ روند از آغاز یک انقلاب تا استقرار و سپس ادامه آن رسیده بودند که بر اساس آن در ایران هیچ انقلابی پیشبینی نمی شد و این ابتکار انقلاب ایران است.
وی افزود: انقلاب ایران در زمان شکل گیری و تا روزهای آخر پیروزی یعنی زمانی که سنگربندی شد و انبارهای اسلحه به غارت رفتند برای دنیا غیر قابل تشخیص بود.
خرمشاد ادامه داد: روشنفکران غربی در روز پیروزی انقلاب اسلامی پیشبینی کردند که اگر امام خمینی(ره) آزادسازی فلسطین را به عنوان هدف جنبش معرفی کند هم آرمان فلسطین وارد مرحله جدیدی میشود و هم نهضت اوج میگیرد که هر دو اتفاق نیز افتاد.
وی با بررسی رویدادهای سال نخست انقلاب پس از پیروزی اذعان داشت: توده ای ها در ایران قصد داشتند با ایجاد نیروهای خلق نقاط مختلف ایران، از اطراف کشور به سمت مرکز وارد شوند.
رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران افزود: طرح آنان که برگرفته از طرح انقلاب های کوبا، چین و غیر آن بود میخواستند با از پیرامون به مرکز نفوذ کنند و با تحت فشار قرار دادن حکومت مرکزی، قدرت را به دست بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: انها شناخت درستی از رهبری امام خمینی(ره) نداشتند و به همین دلیل طرح انها با شکست مواجه شد.
خرمشاد گفت: امام راحل با تکیه بر مردم توانست شورش های مختلف را که توسط کمونیست ها طراحی می شد از جنبش خلق ترکمن، خلق عرب و غیر آن، خاموش کند و به اوضاع کشور سامان دهد.

مدیر On فوریه - 14 - 2019

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن