SPSiran

به گزارش خبرنگار تسنیم، میزگرد «گام دوم انقلاب و جوانان» در روزهای گذشته با حضور دکترعلیرضا کلانتر مهرجردی عضو انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و پژوهشگر سیاسی فرهنگی، محمدمهدی اسلامی پژوهشگر تاریخ و نویسنده، علی بهادری حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی برگزار شد.

کارشناسان در این میزگرد بررسی کردند: قدرت رسانه‌ای و منطقه‌ای ایران در گام دوم انقلاب چگونه خواهد بود؟

علیرضا کلانتر با بیان اینکه اصل و اساس این قصه در چهارچوب نقش رهبران در جامعه یا در چهارچوب سیاست یک جامعه می‌گنجد، گفت: صدور چنین بیانیه‌ای در دهه چهلم انقلاب اسلامی از این منظر که نقش رهبری در حوزه اجتماعی و سیاسی چیست، قابل تبیین و تحلیل است. متناسب با سؤالی که مطرح کردید می‌توانیم چند فرض ابتدائی را برای اصل این سند راهبردی یا گام دوم انقلاب یا منشور انقلاب اسلامی در دوره دوم به‌عنوان فرض‌های اصلی اشاره کنیم.

وی افزود: یک فرض این است که این پیام، پیامی در سلسله بیانات و پیام‌های راهبردی مقام معظم رهبری است و حداقل می‌توان این را این گونه استدلال کرد که این پیام در ادامه آن پیام تمدن‌سازی و مراحل تمدن‌سازی که حضرت آقا فرمودند، است و هم‌چنین بحث پیام در راستای لزوم تدوین الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت است یعنی به‌عنوان دو پیام پشتیبان این پیام می‌توان اشاره کرد و لذا یک فرض بر این است که این پیام در چهارچوب پیام‌های راهبردی است که حضرت آقا اخیراً بیان کردند و این سه پیام را می‌توان به‌عنوان پیام‌های راهبردی متصل به هم به‌عنوان یک سلسله مراتب این پیام اشاره کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه، در همین راستا مقام معظم رهبری، تمدن‌سازی و مراحل تمدن‌سازی را در قالب نظام‌سازی، دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی نوین مورد تأکید قرار داده‌اند، گفت: در بحث الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت بحث لزوم تدوین چنین الگویی در ساحت‌های فکر، علم، زندگی و هم‌چنین معنویت به‌عنوان ۴ عرصه اصلی در پیام مورد تأکید قرار گرفته بود.

کلانتر خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد این پیام به‌عنوان یک پیام راهبردی که در چله انقلاب اسلامی صادر شده است، تأکید مجدد بر صورت‌بندی پیشرفت در جامعه ایران است و قبلاً نیز مورد مطالبه بود، با این تفاوت که این پیام در چهل‌سالگی متولد می‌شود یعنی دقیقاً در ۴۰سالگی انقلاب آن هم در قالب آن مفهومی که عرض کردم، یعنی نقش رهبران در سیاست و نقش رهبران در اجتماع می‌توانیم آن را تدوین یا تحلیل کنیم.

وی افزود: در بحث معنویت به‌عنوان عرصه دوم پیشرفت در جامعه اسلامی در این پیام می‌توان رگه‌هایی از این موضوع را به‌طور جدی مورد شناسایی قرار داد. تأکید بر رویکرد توحیدی و فطری انقلاب اسلامی و هم‌چنین تکلیف‌گرایی تابع این گفتمان به‌عنوان عنصر اساسی است. طبیعتاً این به‌عنوان نقطه تمایز این گفتمان در مقابل سایر گفتمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و کهنگی جریان‌ها و گفتمان‌های عصر جدید را در مقابل عدم کهنگی این جریان خطاب قرار می‌دهند. نکته دیگر در باب علم است که حضرت آقا در این بیانیه اخیر هم توجه به تجربه مدنی ــ اجتماعی جامعه ایران و لزوم کمال‌گرایی را در این عرصه مورد توجه قرار دادند که نباید به آن‌چه هستیم اکتفا کنیم و در راستای رسیدن به آرمان باید تلاش و جهاد مضاعفی صورت بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش با ابراز اینکه “در باب زندگی، این پیام هم حاوی رگه‌هایی از این مفهوم است و می‌تواند نخبگان فکری و سیاسی ما را روی این موضوع متمرکزتر کند”، اظهار داشت: از آن جایی که در این پیام اشاره شده جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه باید صورت بگیرد، طبیعتاً در اینجا جمعیت و نیروی انسانی جوان به‌عنوان عامل تمدن‌ساز مورد خطاب است. این بدین معنا نیست که سایر ابعاد جمعیت مورد توجه نیست اما بدین معنی است که بار اصلی تمدن‌سازی در دوره اخیر بر دوش جوانان است و طبیعتاً انتظار است که این پیام به‌صورت جدی توسط کارگزاران سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: طبیعتاً در همین جا ایشان نوع جدیدی از سنخ‌شناسی را در باب جمعیت مطرح می‌کند. شما در باب مفهوم پیشرفت اگر استنادات علمی این موضوع را پیگیری کنید، در اندیشمندان اسلامی همچون ابن‌خلدون و غیرذلک، شاهد خواهید بود آنها سنخ‌شناسی‌هایی در باب جمعیت دارند. به‌نظر می‌رسد سنخ‌شناسی رهبر انقلاب در باب پیشرفت یا در باب صدور این پیام در سه سنخ جمعیت جوان، جمعیت قبل از جوانی و بعد از جوانی است. می‌خواهم بگویم نوع سنخ‌شناسی این پیام، یک سنخ‌شناسی خاص با رویکرد خاص است که احساس می‌کنم جوان‌گرایی در جوانان در این سنخ‌شناسی مورد توجه مقام معظم رهبری است.

عضو انجمن جامعه‌شناسی سیاسی کشور تصریح کرد: فرض دومی که احساس می‌کنیم منشور گام دوم انقلاب اسلامی بر آن استوار است، نوع تمایز و یا تمییزی است که رهبری در باب خود انقلاب اسلامی و تجربه بعد از انقلاب اسلامی دارند. این پیام به‌صورت مستتر و در عین حال واضح این نوع تمییز و جداسازی را که انقلاب اسلامی را به‌مثابه رخداد و رویداد و یک رویداد تمدنی مورد توجه قرار می‌دهند و از سمت دیگر به تجربه گذشته و تجربه حال و لزوم رسیدن به آینده مورد توجه، تکیه می‌کنند، در واقع ایشان وضعیت هست‌های جامعه را نادیده نمی‌گیرند یعنی وضعیتی که در جامعه سیاسی ایران مواجه هستیم.

کلانتر تصریح کرد: فرض سومی که در این بحث است، این است که این متن مشتمل بر “چیستی و چرایی و چگونگی” است، واقعاً متن سیاسی و راهبردی است. بحثی که الآن میان نخبگان درگرفته این است که جایگاه این متن میان متن‌های صادرشده، چیست. به‌نظر می‌رسد این متن با توجه به تمرکزی که در چیستی و چرایی و چگونگی تحولات انقلاب اسلامی دارد یک متن کاملاً راهبردی است و دارای مخاطب ضمنی و مخاطب صریح است یعنی اگر متن دو بار یا سه بار خوانده شود این فهم حاصل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شاهد تمرکز بر جوانان در این سند راهبردی هستیم. شاهد اشاره ضمنی به بحث مسئولان هستیم. به دیگران بیرونی انقلاب اسلامی و ضلع مقابل جریان انقلاب اسلامی که عمدتاً جریان استکبار و بحث‌های دیگر است، اشاره شده و به جریان مقاومت به‌عنوان جریان درون گفتمان اشاره می‌شود، پس این متن یک متن راهبردی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: وقتی می‌توانیم به ارزش منشور پی ببریم که تحلیل دقیقی از وضع جاری جامعه خود و وضع جاری جامعه جهانی داشته باشیم. بدون این فرض و بدون تحلیل از وضعیت موجود جامعه ایران و جامعه جهانی در عصر حاضر خیلی نمی‌توانیم این متن را تحلیل کنیم و این پختگی متن را از این لحاظ می‌رساند که با اشراف کامل به وضعیت عصر جدید در جامعه جهانی و همچنین جامعه ایران تدوین شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیر On مارس - 4 - 2019

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن