SPSiran

گزارش وبینار تخصصی ابعاد سیاستگذاری دولت در بحران کرونا

این نشست در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹، با هدف کمک به حل مسائل کشور توسط پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار شد.

در این نشست تخصصی مجازی، سه سخنران نظرات خود را پیرامون این موضوع به اشتراک گذاشتند.

در بخش اول، جناب آقای دکتر جلال درخشه، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران در مورد روابط و اعتماد متقابل میان جامعه و دولت صحبت کردند که از نظر ایشان، بزرگ ترین دستاوردها ی حکمرانی در دوران کرونا در ایران بود. ایشان اظهار داشتند اپیدمی کرونا دوره ی جدیدی را در تاریخ دولت ها به وجود آورده است. با گسترش بیماری کرونا، تجربه جدیدی در سیاستگذاری در جهان و ایران شکل گرفت که متفاوت از سایر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها بوده است. آنچه در صحنه عمل جوامع از جمله ایران مشاهده می کنیم، مهم ترین عامل اثرگذار بر پدیده های اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی تبدیل شده و پیامدها ی متفاوتی را به دنبال داشته و هرکدام برای هر سیاستگذاری مناسب به ویژه جهت ترمیم آسیب های ناشی از فراگیری ضروری است. همانطور که در جهان اثرات ویرانگری را در مناسبات مختلف داشته، در ایران ما هم جهان زیست ما را مورد تاثیر قرار داده و از آن به عنوان یک آسیب یا تهدید ترکیبی در مورد آن تعبیر می کنیم. هر گونه تصمیم گیری هم باید با لحاظ همه ی جنبه های آن گرفته شود.

ایشان افزودند در مورد خاص ایران، ما در حالی با پدیده ی همه گیری مواجه شدیم که تحت تحریم های سختی از طرف ایالات متحده آمریکا قرار داریم. اما با این حال کارنامه ی خوبی را از خود نشان داده ایم و تسلط بر مدیریت این بحران حاصل تلاش متعامل مردم و دولت در جهت مواجه با این پدیده بوده است.اپیدمی کرونا در قرن ۲۱ را باید آزمون سخت دولت ها از جمله دولت ایران در مدیریت بحران های گسترده تلقی کنیم. در سال های اخیر در ایران بحران های مختلفی به وجود آمده است اما بحران اخیر، به شکل بنیادینی متفاوت از سایر بحران ها است. بنابراین نقش دولت در مدیریت بحران بسیار مهم تر است؛ در واقع نقش و کارویژه دولت به عنوان وظیفه خود در مدیریت بحران در زندگی مردم دوچندان شده است و شکل گیری یک نوع همکاری و تعامل بین مردم و بین دولت و مردم قابل مشاهده است. در ادامه اهمیت نقش دولت و دیدگاه های متفاوتی که در مورد مداخله دولت در حل و فصل بحران پرداختند.

سخنران دوم، آقای دکتر مهدی سیاوشی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)، سخنرانی پیرامون عملکرد دولت ایران با ارائه آمارها و داده هایی ارائه دادند. ایشان این عملکرد را با عملکرد دولت ملت در غرب مقایسه کردند و به مولفه اعتماد دولت و ملت به یکدیگر اشاره کردندکه این اعتماد خود را در بحران ها نشان می دهد. ایشان همچنین مفهوم دولت ملت را مورد توجه قرار دادند و ادامه دادند ابعاد سیاسی سیاستگذاری بحران کرونا برای یک دولت، برآمده از تاریخی است. عمکرد دولت ایران، عملکرد جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ است. در این زمان زیرساخت هایی که در حوزه علم و فناوری و نظام سلامت و سرمایه اجتماعی که به واسطه ی رابطه حاکمیت و مردم ایجاد شده است به دولت کمک می کند که این عملکرد، عملکرد ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران است.

سخنران سوم، آقای دکتر سید محمد صالح بهشتی نژاد، پژوهشگر دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به مراحل مدیریت این بحران شامل پیش بینی، پیشگیری، مقابله و ترمیم و بازسازی اظهار داشتند در مرحله مقابله که حین بحران بود، دولت بسیار توانست افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و به نقش کشورهای دیگر در افکار عمومی بحران در داخل ایران پرداختند. ایشان همچنین اهمیت رسانه در مدیریت بحران که رابطه بین دولت و جامعه را می تواند مدیریت و تصویرسازی کند پرداختند.

فایل صوتی این وبینار را در تلگرام انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران بشنوید.

spsiran_ir@

مدیر On فوریه - 24 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن