SPSiran

گزارش وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری با سخنرانی دکتر رشید جعفرپور

وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ تا ۱۵ توسط انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار شد. سخنرانان این برنامه آقای دکتر رشید جعفرپور، مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و آقای دکتر جواد علی پور، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز و عضو انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران بودند.

 در این بخش خلاصه و نکاتی از سخنرانی آقای دکتر رشید جعفرپور آورده شده است. ایشان ابتدا به مباحث نظری درباره ی فرهنگ سیاسی در انتخابات شوراها پرداختند و به طور کاربردی تر، میزان مشارکت مردم در شوراها را بررسی کردند. یادداشت زیر، نکاتی از سخنان ایشان است:

انتخابات شورای شهر و روستا دارای مولفه هایی است که شامل: تخصصی بودن در مسائل شهری و روستایی، ترکیب قومیت و زبان های مختلف، گسترده بودن مشارکت از دورترین روستاها و شهرها، ملموس بودن نتیجه ی مشارکت به واسطه ی رابطه نزدیک مردم با افراد منتخب، تنوع در انتخاب شوندگان، بومی بودن انتخابات، بالا رفتن تحرک سیاسی و اجتماعی جامعه و تعیین کنندگی وضعیت سیاستگذاری شهرها و روستاهای کشور می شود.

مشارکت در انتخابات پیش رو به دلایلی چون عملکرد نامناسب برخی از شوراهای کلان شهرها، وضعیت کرونایی کشور و ترس مردم از حضور در فضای انتخابات، وضعیت اقتصادی ناامید کننده ی کشور، عملکرد نامناسب در زمینه خدمات شورای شهری و نیز سیاسی کردن فضای انتخابات شوراها کم تر خواهد شد.

راهکارهایی همچون شفافیت در برخورد با افراد متخلف شورای شهر، مدیریت مناسب و تقویت فضای مجازی برای افزایش مشارکت در دوران کرونا، تقویت امید به آینده، تخصصی تر کردن انتخابات شورای شهر و روستا و دوری از سیاسی کردن این شوراها، تقویت زمینه های مشارکت حداکثری مردم، ایجاد زمینه برای حضور افراد مناسب و استفاده از دانش متخصصان حوزه های شهری و روستایی پیشنهاد می شود.

مدیر On مارس - 16 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن