SPSiran

گزارش وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری با سخنرانی دکتر جواد علی پور

وبینار ظرفیت شوراها و مشارکت حداکثری روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ تا ۱۵ توسط انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار شد. سخنرانان این برنامه آقای دکتر رشید جعفرپور، مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و آقای دکتر جواد علی پور، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز و عضو انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران بودند. در این بخش خلاصه ای از سخنرانی آقای دکتر جواد علی پور آورده شده است. ایشان دیدگاه مسئله محوری در این خصوص ارائه دادند:

از آنجا که فلسفه شوراها، مسئله محوری و بحث تمرکز زدایی در سیستم حکمرانی است ما به تمرکز زدایی به مثابه یکی از موارد اصلی برای شکل گیری شوراهای شهر می نگریم که نقش مشارکت مردم به موازات آن افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، مشارکت در دل شورا وجود دارد. مشارکت سیاسی همان گستره و مجموعه فعالیت هایی است که مردم از آن برای بیان دیدگاه های خود در مورد جامعه و حکمرانی به منظور شرکت و شکل دهی به فرایند تصمیمات در زندگی بهره می برند.

مسئله مهم این است که آیا در کشور به مسئله شورا توجه شده است و اگر شده از چه جنبه و منظری؟ شوراها باید در نطام حقوقی کشور دارای جایگاهی باشند و در واقع قانونی باشند. در قانون اساسی ایران نیز در ۸ اصل به شوراها پرداخته شده است. اما با بررسی عملکرد شوراهای شهر و شهرداران انتخابی توسط شوراها متوجه می شویم این عملکرد مطلوب نیست. عملکرد اعضای شورای شهر و شهرادارن با فلسفه شورای شهر متفاوت است و یکی از موارد مهم در مشارکت همین موضوع است که در نتیجه مردم را دلزده و ناامید از انتخابات می کند.

در مقایسه میزان مشارکت مردم در شوراها، شرایط در ایران و غرب متفاوت است. میزان مشارکت پایین و بی تفاوتی در غرب ناشی از این است که انتخاب حزب خاصی در شورا تفاوتی ندارد و یا درگیری در زندگی روزمره مردم را نسبت به مشارکت بی تفاوت کرده است. در این کشورها رفاه نسبی فراهم است و دغدغه ی انتخابات را ندارند که با آمدن فرد خاصی وضعیت شهر و روستا متفاوت می شود.

در رابطه با عملکرد شوراها در ایران، ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از فساد در شوراها اهمیت ویژه ای دارد. باید عملکرد شوراها مورد ارزیابی قرار گیرد و فساد در آن ها شناسایی و با آن مقابله شود. فسادهایی همچون باندبازی، عملکرد غیر قانونی، تعداد زیاد کارکنان این شوراها و عدم تخصص آن ها، همگی از آسیب هایی هستند که عملکرد شوراها را منفی و ضد مشارکت مردم کرده است.

توجه به شایسته سالاری و دوری از فرهنگ سیاسی قبلیه ای که فساد و باندبازی را تشدید می کند نیز اهمیت بسیاری دارد. باید بهترین ها از لحاظ تخصص برای فعالیت در شورای شهر انتخاب شوند. شورای شهر، محل تخصص های مختلف است و نکته اساسی این است که به تخصص ها توجه نمی شود. شورای شهر که محلی برای دگرگون کردن مدیریت شهری، رفاه و سلامتی مردم، پاکیزگی شهر، سالم سازی فضای سبز و هوای شهر است، به محلی برای دگرگونی ظاهر افرادی که به آن راه می یابند و ارتقای زندگی خود شده است.

به نظر می رسد در آینده چنین نگرشی به وجود بیاید که شورای شهر را بتوان حذف کرد؛ چراکه شورای شهری که فلسفه اش مشارکت حداکثری مردم است، دچار عملکرد ضعیفی شده است.

مدیر On مارس - 16 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

پنجاه و پنج

پنجاه و پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:«آسیب ...

وبینار تخص

کارگروه ارتباط بین‌المللی اتحادیه انجمن‌های علوم سیاسی با همکاری انجمن ...

فراخوان کر

فراخوان کرسی‌های ترویجی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با مشارکت ...

پادکست شما

پادکست شماره یک ترجمه و خلاصه بخشی از فصل اول کتاب ...

نشست تخصصی

نشست تخصصیواکاوی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانشکده علوم اجتماعی و ...

همکاران انجمن