SPSiran

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA
مدرسه روش تحقیق انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی پیشرفته تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

💻 در این کارگاه، کار با نرم افزار Maxqda 220 با جزئیات کامل آموزش داده خواهد شد.

🔹مدرس: دکتر عزیز شمسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

🔹شروع دوره: شنبه ۲۱ فروردین

🔹هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

🔹این دوره به صورت مجازی و در گروه تلگرام برگزار می شود.
🔹آموزش با استفاده از فایل های ویدئویی و صوتی به همراه گروه پرسش و پاسخ است.

🔸با ارائه مدرک معتبر از انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

🔸برای نام نویسی، نام و نام خانوادگی خود را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید.
spsiran@

مدیر On مارس - 31 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن