SPSiran

کتاب جهانی شدن و اخلاق سیاسی

ریچارد بی دی و جوزف ماسکیولی

دسته بندی: مطالعات بین المللی در جامعه شناسی و انسان شناسی اجتماعی

ناشر: انتشارات آکادمیک بریل

سال چاپ: ۲۰۰۷

زبان: انگلیسی

ادبیات مربوط به جهانی شدن گسترده و همچنان در حال رشد است. اصطلاح “جهانی سازی” معمولا بلافاصله توجه ما را به مسائل جهانی در مورد واقعیت و ضرورت عینی معطوف می کند و نه به قضاوت های اخلاقی و فردی.
البته همین مسائل از نظر تأثیرگذاری، تاثیرات بالقوه سنگینی بر فرهنگ، جوامع و زندگی فردی می گذارند؛ اما بحث، دیگر فقط چیزهایی نیست که از نظر عینی قابل اندازه گیری اند، بلکه احساس ذهنی ما نیز هست.
در این کتاب در پاسخ به پیامدهای جهانی شدن، از این منظر بحث با اشاره به وظیفه اخلاقی و اخلاق سیاسی شروع می شود. سوال این نیست که چه اتفاقی باید بیفتد و چه کاری باید انجام شود؟ بلکه این به موضوع اهمیت داده می شود که شرکت کنندگان فعال در تعیین سرنوشت خود هستند.
این کتاب هیچ راه حل نهایی را تجویز نمی کند و موضوع اساسی آن در طول این کار مسئولیت انسانی در شرایطی است که اغلب به نظر می رسد اختیار انسان را انکار می کند.
هم چنین در مورد اعتقاد عقلانی که صرفاً “واقعی” باشد و بر اساس استانداردهای “ایده آل” که همیشه در قالب موضوع گفتمان اخلاقی و اخلاق در جامعه بشری باشد بحث می شود.

برای دانلود فایل کتاب به کانال تلگرام انجمن به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

Spsiran@

مدیر On آوریل - 3 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن